Mikä ihmeen Villiyritys?

Päivitetty: 6 päivää sitten

Abracan missiona on Villiyritysten vallankumous. Ajatus kestävästä liiketoiminnasta ei enää liity pelkkään tuotteeseen ja ulosantiin, vaan suoraan yritysrakenteeseen. Mikä tekee yrityksistä villin, ja miksi sellaista pitäisi tavoitella?


Villi vs. tehotuotettu

Sama tehotuotannon ja villin kasvun analogia pätee yksinkertaistettuna niin kasveihin kuin yrityksiinkin: Tehotuotettu malli vaatii jatkuvasti lisäravinteita ja köyhdyttää ympäristöään siinä missä villi menestyy orgaanisesti ja rikastuttaa ympäristöään.

Tehotuotettu pensasmustikka

Villimustikka

Eristetyssä ruukussa kasvaminen on riippuvainen lisäravinteista

Tasapainoinen kasvu luo vahvat juuret, joiden avulla kasvi menestyy itsenäisesti

Heikoksi jäänyt runko vaatii ulkoisia tukirakenteita kannatellakseen maksimoidun marjasadon

Vahva runko kannattelee koko kasvia ja levittää ravinteet tasaisesti

Marja sisältää syöjälle tai ympäristölle epäolennaisia tai haitallisia osasia, joiden avulla se on saatu kasvamaan nopeammin ja näyttämään pintapuolisesti hyvältä

Marjassa on puhtaita ravintoaineita oikeassa suhteessa, jotka ravitsevat sekä vastaanottajan että ympäristön

Laajeneminen uuteen kasvuympäristöön vaatii kasvattajalta erillistä investointia

Marjat sisältävät siemenet, joilla jokainen niitä nauttiva voi kylvää uutta kasvua

Irrallisuus muusta kasvistosta tekee alttiiksi ympäristön muutoksille

Jatkuva vuorovaikutus ympäristön kanssa auttaa sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin

Selviytyminen edellyttää muiden kasvien kitkemistä kasvin elintilasta

Menestyy muodostamalla symbiooseja ympäristössä kasvavien lajien kanssaTunnistitko jo yhtäläisyyksiä yritysmaailmaan? Tarkastellaan samaa analogiaa yritysten näkökulmasta. Kumpaan kategoriaan oma yrityksesi menee?

Tehotuotettu yritys

Villiyritys

Yrityksen runway on riippuvainen ulkoisista investoinneista

Yrityksellä on terve ja kannattava ydin, jonka ympärille kasvuinvestoinnit rakennetaan

Heikoksi jäänyt johtamisstruktuuri aiheuttaa epätasapainoa resurssien jakautumisessa yrityksen eri osa-alueihin

Selkeä runko tekemisen pohjalla varmistaa, että resurssit jakautuvat tasaisesti yrityksen eri osa-alueisiin

Tuotteessa on keskitytty volyymin maksimointiin ja hintatason alaspäin painamiseen asiakkaan, ympäristön tai tekijöiden kustannuksella.

Tuote on luotu asiakkaan, ympäristön ja tekijöiden ehdoilla ja optimoitu sen pohjalta yrityksen tavoitteisiin. Läpinäkyvä viestintä luo tästä vahvan kilpailuedun.

Uuden yleisön saavuttaminen vaatii maksettuja markkinointi-investointeja

Asiakasyhteisö kasvaa orgaanisesti tehokkaalla peer-to-peer -strategialla

Yritys rakentuu tuotteen ympärille, joka tekee sen alttiiksi markkinan muutoksille

Yritys rakentuu arvojensa ja mission ympärille, joka tekee sen nopeasti muuntautumiskykyiseksi muuttuvissa suhdanteissa

Resursseja kuluu samaa asiakasryhmää tavoittelevien kanssa kilpailuun

Menestyy tekemällä yhteistyötä samaa asiakasryhmää tavoittelevien ja yhteiset arvot jakavien yritysten kanssa. Yhteistyön voimalla koko nicheä pystytään parhaassa tapauksessa aktivoimaan ja kasvattamaan.


Abracan ekosysteemimalli

Abracan tavoitteena on luoda niin yritys- kuin sijoittajakentälle insentiivi siirtyä maapallollemme kestävään liiketoimintaan ennen kuin hitaasti päivittyvä regulaatio pakottaa siihen. Tämä on mahdollista osoittamalla, että on ylivoimaisen kannattavaa pyrkiä orgaaniseen ja luonnollista kiertokulkua mukailevaan kasvuun.


Aloin kehittää luontovertauksiin perustuvaa strategiaa Lovialla toimitusjohtajana työskennellessäni. Lovian perustaja Outi Korpilaakso käytti mäntyä inspiraation lähteenään asustedesigneissaan, josta innostuin kehittämään "mäntymallin" myös liiketoimintaa kuvaamaan. Vuosien saatossa hahmottui versioita siitä, mitä osa-alueita voisi liittää mihinkin kasvin osaan, jotta malli toimisi yhtä harmonisesti kuin luonnossa. Viime vuonna uppouduin aiheeseen niin villiyrttiharrastuksen kun luonnontieteiden opiskelun kautta. Aloin samalla syventyä taiteeseen ja symboliikkaan. Tästä poikkitieteellisestä läpileikkauksesta kehittyi Abracan ekosysteemimalli, jossa liiketoiminnan eri osat on yhdistetty luonnon orgaanisesti toimivaan rakenteeseen symbolisia yhtäläisyyksiä hyödyntäen. Yritys voi alkaa kasvaa "villisti" ilman jatkuvaa lisäravinteiden pumppaamista.


Ekosysteemimalli on yksinkertainen, mutta samalla kaikki yrityksen osa-alueet kattava business plan -rakenne, jonka avulla kaikki työntekijät koulutustaustasta riippumatta voivat aidosti ymmärtää liiketoimintaa. Malli on saatavilla digikurssina, ja koostuu neljästä toisiaan tukevasta osasta:

 • Brändin ydin

 • Visio, Missio ja Arvot ovat kuin valo, vesi ja maaperä, jotka oikein ymmärrettynä ravitsevat yrityksen kasvun.

 • Ulkoiset tekijät

 • Ymmärretään kasvuympäristö sekä siinä sijaitsevat kilpailijat ja asiakkaat. Tehdään suunnitelma siitä, miten näiden kanssa toimitaan tuloksellisesti.

 • Sisäiset tekijät

 • Organisaation osa-alueet on jaettavissa luonnon rakenteiden mukaisesti aina juurista (back-end), oksiin ja niiden varaan muodostuviin hedelmiin (front-end). Tämän avulla kaikki työntekijät millä tahansa koulutustaustalla voivat selkeästi nähdä ja ymmärtää, mihin yrityksen resursseja halutaan käyttää terveen kasvun saavuttamiseksi.

 • Runko ja kasvuaskeleet

 • Resurssien tasainen jakautuminen ja tavoitteiden jalkautuminen valmistetaan selkeällä rungolla, eli johtamisen raameilla. Ydintoiminta ja kasvutoimenpiteet erotellaan toisistaan ja koko työstön pohjalta saadaan eroteltua ja aikataulutettua selkeät kasvuaskeleet ja niiden vaatimat resurssit ja investoinnit.

Tämän pohjan myötä päästään nostamaan tarpeeseen soveltuva julkinen tai yksityinen jatkorahoitus.


Hyötyisikö yrityksesi ekosysteemimallista?

Kun jokainen tekijä saadaan vetämään köyttä samaan suuntaan, syntyy uskomattomia tuloksia ilman valtavia investointeja. Asiakaskokemukset ovat osoittaneet, että malli helpottaa välittömästi oman liiketoiminnan ymmärtämistä ja keskittymistä oikeisiin asioihin.

 • Erottelemalla ydinliiketoiminta ja kasvuinvestoinnit toisistaan luodaan nopeasti kasvavalle yritykselle terve ja riippumaton tukijalka

 • Kaikkien intressiryhmien fokus saadaan kohti samaa kirkastettua visiota, joka parhaimmillaan moninkertaistaa kasvutahdin

 • Kiertotaloudesta tehdään kilpailuvaltti: Katteet saadaan uudelle tasolle tekemällä tuottoa koko elinkaaresta eikä ainoastaan tuotteen myynnistä

 • Markkinointikulut saadaan minimoitua luomalla kasvua asiakasyhteisön ja yhteistöiden avulla

 • Kun brändin perustaksi rakennetaan vahva arvopohja pelkän lopputuotteen sijaan, vähenee uhka kilpailusta ja markkinoiden suhdannevaihteluista

 • Syntyy struktuuri, johon yrittäjät voivat nojata. Suuri osa operatiivisista prosesseista muuttuu itsestään ohjautuviksi, eikä niitä tarvitse murehtia enää erikseen. Parhaimmillaan koko tiimillä vapautuu merkittävästi aikaa hyvinvoinnin ja tehokkuuden edistämiseen.


Tutustu digikurssiin tästä